FUNDACJA
DLA MŁODZIEŻY

powołana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

O Fundacji

Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę będąc wrażliwi i otwarci na innych.

Szkolimy, wychowujemy i kształtujemy polską młodzież, działamy realizując różnorodne projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna.

Działamy od 2009 roku powołani do życia przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
Numer KRS 0000339553
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
REGON 021094654, NIP 8982166113

Zarząd Fundacji

Teresa Maria Moskal – Prezes Zarządu, Krzysztof Kumięga – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Ilona Trojnar - Przewodnicząca Rady, Wioletta Pietraszko, Anna Dzwonkowicz, Łukasz Fenisz, Aleksandra Samula, ks. Andrzej Lubowicki

Co robimy?

Zasadniczym zadaniem naszej Fundacji jest kształtowanie dojrzałych młodych ludzi poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego.

Chcemy by młodzież w Polsce:

 • angażowała się w życie społeczne poprzez podejmowanie funkcji publicznych będąc wrażliwa na potrzeby bliźnich, problemy i zagrożenia społeczne;
 • brała aktywny udział w życiu gospodarczym kraju, była przedsiębiorcza, odpowiedzialna i dobrze przygotowana do uczciwej i sumiennej pracy;
 • była wychowana w duchu patriotycznym – w miłości do Ojczyzny i w trosce o Naród i Państwo równocześnie otwarta na kontakty ze światem.

Swoje cele Fundacja realizuje również poprzez:

 • działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe;
 • prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych;
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

Jak pomóc?

Jeśli polska młodzież jest dla Ciebie ważna -
wpłać darowiznę!
Nasze jutro zależy od Ciebie!

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337 cel: działalność statutowa.

Nasza Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła się rozwijać, uczyć, realizować swoje marzenia i pogłębiać swoje pasje oraz zainteresowania. Podejmujemy wysiłki by młodzi ludzie wkraczając w dorosłe życie byli do tego dobrze przygotowani i żyli w poszanowaniu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Dane szczegółowe do przelewu:
"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, numer KRS 0000339553
nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337
z dopiskiem: Darowizna dla "FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY"

*Nasza organizacja jest organizacją pożytku publicznego, dlatego darowiznę możesz odpisać od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 9 a i b "Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" z dn. 26 lipca 1991 r. raz art. 18 ust. 1 a i b "Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" z dnia 15 lutego 1992 r.

Pomagaj stale
i zostań naszym stałym Darczyńcą

Twoja regularna pomoc jest bardzo ważna dla naszej działalności. Otrzymując stałe wsparcie finansowe, możemy zaplanować nasze działania dla młodzieży i realizować nowe projekty.

Zdecyduj jaką kwotę możesz miesięcznie przeznaczyć na pomoc FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY i ustaw stałe zlecenie w banku. Każda regularna darowizna ma dla nas znaczenie.

Jak to zrobić? Ustaw stałe zlecenie w swoim banku.

Dzięki stałemu zleceniu Twój bank co miesiąc będzie wykonywał przelew na wybraną przez Ciebie kwotę.

Zaloguj się na swoim koncie bankowym i ustaw zlecenie stałe na poniższe dane:
"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, numer KRS 0000339553
nr konta 63 1090 2503 0000 0001 1287 7337
z dopiskiem: Darowizna dla "FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY"

Współpraca z biznesem

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” jest otwarta na współpracę i wszelkie aktywności kierowane do młodzieży w Polsce.

Masz jakiś pomysł na projekt czy działanie skierowane do młodych ludzi? Twoja firma chce się zaprezentować klientom jako biznes społecznie zaangażowany? Chcesz przekazać darowiznę lub dary rzeczowe, chcesz znać szczegóły współpracy? W zamian oferujemy „pakiet dla sponsora”! (strona www, media społecznościowe, artykuł w miesięczniku i inne formy informowania o nawiązanej współpracy).

Skontaktuj się z nami!

Osoba odpowiedzialna za kontakt z biznesem: Anna Gryżewska – fundariser FDM, kom. 574-037-224

*darowizny przekazane przez osobę prawną organizacji pożytku publicznego mogą zostać odliczone od dochodu firmy

1% podatku

Jeśli polska młodzież jest dla Ciebie ważna?
- przekaż 1% podatku na „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”

Nasza Fundacja powołana do życia przez Katolickie Stowarzyszeni Młodzieży w 2009 roku dąży do tego by polska młodzież mogła się rozwijać, uczyć, realizować swoje marzenia i pogłębiać swoje pasje i zainteresowania. Podejmujemy wysiłki by młodzi ludzie wkraczając w dorosłe życie byli do tego dobrze przygotowani i żyli szanując wartości chrześcijańskie i patriotyczne.

Co należy zrobić by przekazać swój 1% na naszą Fundację i tym samym wesprzeć oddziały KSM w Polsce?

Możesz to zrobić przez darmowy program do rozliczania PIT-2017, który jest w wersji on-line znajduje się tutaj. Program umożliwia wpisanie celu własnoręcznie lub wyboru z kafeterii poszczególnej diecezji, tak by środki zostały przeznaczone na wsparcie młodzieży w danym regionie.

Możesz samodzielnie w swoim rozliczeniu PIT przekazać nam 1% wpisując numer naszego KRS 0000339553 przekazując 1% dla „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” z dopiskiem szczegółowym.

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
Numer KRS 0000339553

Kampania społeczna "Młodzi Patrioci"

Kampania społeczna „Młodzi Patrioci” to projekt, który zakłada szereg działań edukacyjnych przygotowujących przede wszystkim młodzież do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach projektu:

 • organizowana jest kampania społeczna w Internecie przybliżająca w listopadzie codziennie jedno wydarzenie z historii naszego narodu ważnego z punktu widzenia walki o niepodległość. Kampania realizowana jest na portalu Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA www.maika.com.pl,
 • przybliżane jest 11 sylwetek młodych patriotów, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny przed ukończeniem 35. roku życia – „11 Młodych Patriotów na 11 listopada”,
 • odbywa się Patriotyczna Akademia Dziennikarstwa – warsztaty dla młodzieży,
 • a także debaty – konferencje patriotyczne na uniwersytecie i w szkołach w Zielonej Górze i Krośnie Odrzańskim
 • i montaż słowno-muzyczny w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze – dnia 11 listopada przed patriotyczną Mszą Św. Patronat nad projektem objął bp Tadeusz Lityński – biskup zielonogórsko-gorzowski.

Organizatorem kampanii jest „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” we współpracy z organizacjami wyszczególnionymi na poniższej grafice. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Kampania społeczna Młodzi Patrioci